Poradenství Renia - logo

Služby

Nabízíme poradenskou a konzultační činnost, vedení kurzů včetně lektorské činnosti. Pravidla poradenství jako jsou důvěra, respekt, akceptace, empatie a mlčenlivost jsou samozřejmostí.

 

 

Poradenská a konzultační činnost

 • Poradenství a pomoc jednotlivcům a lidem, kteří se ocitli v životní krizi, procházejícím tíživou situací v osobním, rodinném či pracovním životě
 • Následná konzultační pomoc abstinujícím klientům v oblasti drogové závislosti
 • Následná konzultační pomoc abstinujícím klientům v oblasti gemblerství
 • Následná konzultační pomoc abstinujícím klientům v oblasti alkoholu
 • Konzultační pomoc rodičům, partnerům, přátelům a kamarádům abstinujících či experimentujících klientů
 • Individuální a skupinová, popř. rodinná terapie
 • Nácvik relaxačních technik
 • Zajištění konzultace s psychologem, s právníkem, případně doporučení dalších odborných institucí
 • Terapeutickou podporu klientům, kteří prošli traumatickými zážitky, které i nadále zasahují do jejich života
 • Zvládání každodenního stresu, pocitů méněcennosti a problémů v běžné mezilidské komunikaci
 • Práce na sebepoznání a dalším osobnostním růstu

[vice...]

 

Semináře, Kurzy

 

Naše kurzy organizujeme dle aktuálních požadavků organizací či firem.

 

Nabídka možných kurzů:

 • Sebezkušenostní
 • Sebepoznávací
 • Arteterapeutické kurzy

[vice...] 

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Ověřit CSS!

Aktualizace :  

NAVRCHOLU.cz

Copyright © 2012 Hanys