Poradenství Renia - logo

O nás

Vítejte na stránkách Poradenstvi Renia v Opavě. Nabízíme poradenství a pomoc jednotlivcům i lidem, kteří se ocitli v životní krizi, procházejícím tíživou situací v osobním, rodinném či pracovním životě.

Zejména lidem v psychosociální krizi, lidem s potížemi v oblasti komunikace a mezilidských vztahů a zejména experimentátorům, problémovým uživatelům drog a závislým na návykových látkách, alkoholu, automatech. Pro všechny, kteří jsou motivováni ke změně - jejich rodičům, partnerům, přátelům a kamarádům, dále abstinujícím lidem, kteří prošli léčbou a mají zájem pokračovat buďto v individuální nebo skupinové terapii.
Dále jsme schopni provádět sebezkušenostní a sebepoznávací kurzy pomocí skupinové terapie s využítím arteterapie pro pracovníky v sociálních službách a pomáhajících profesích. Tyto kurzy jsou vhodné pro všechny kolektivy, kteří mají zájem o zkvalitnění pracovního týmu.

[vice...]

Mgr. Klapetková Renáta - psychoterapeut

 


Vzdělání a kvalifikace:

 

  • Psychoterapeutická praxe v Psychiatrické léčebně Opava
  • Několikaletá praxe v poskytování skupinové psychoterapie v Psychiatrické léčebně Opava
  • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve studijním oboru Pedagogika-sociální práce, ukončeno Státní magisterskou zkouškou
  • Kurz arteterapie
  • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra (dle zákona č.96/2004 Sb.)
  • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru zdravotně-sociální pracovník (dle zákona č.96/2004 Sb.)
  • Nyní ve výcviku "Psychoterapeutické přístupy" v Brně
  • Účastním se odborných, terapeuticky zaměřených konferencí
  • Živnostenský list k předmětu podnikání-"Poradenská a konzultační činnost a Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti", IČO-88271391

[vice...]

PhDr. Fišerová Dagmar - spolupracující psycholog, vystudovala v Olomouci, žijící v Ostravě 

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Ověřit CSS!

Aktualizace :  

NAVRCHOLU.cz

Copyright © 2012 Hanys